thông tin liên hệ
Mr. Tú
NV. Tư vấn
Hotline: 0903 888 323 - Zalo: 0903888323

Chia sẻ lên:
HN 26

HN 26

Mô tả chi tiết

 LỊCH LÒ XO GIỮA GẮN BỘ SỐ

Kích thước: 37 x 68

Bìa giấy duplex 1.200 - In  theo công nghệ mới Metalize tạo nhám nổi

Ruột giấy couche 115 in offset 4 màu

Xem thêm các sản phẩm liên quan
LỊCH LÒ XO GIỮA
LỊCH LÒ XO GIỮA
HN 26
HN 26
HN 27
HN 27
HN 28
HN 28
HN 29
HN 29
HN 30
HN 30
HN 31
HN 31
HN 32
HN 32
HN 33
HN 33
HN 34 LÒ XO GIỮA GẮN BLOC
HN 34 LÒ XO GIỮA GẮN BLOC
HN 35LÒ XO GIỮA GẮN BLOC
HN 35LÒ XO GIỮA GẮN BLOC
HN 36 LÒ XO GIỮA GẮN BLOC
HN 36 LÒ XO GIỮA GẮN BLOC
HN 37 LÒ XO GIỮA GẮN BLOC
HN 37 LÒ XO GIỮA GẮN BLOC
HN 38 LÒ XO GIỮA GẮN BLOC
HN 38 LÒ XO GIỮA GẮN BLOC
HN 39 LÒ XO GIỮA GẮN BLOC
HN 39 LÒ XO GIỮA GẮN BLOC
HN 40 LÒ XO GIỮA GẮN BLOC
HN 40 LÒ XO GIỮA GẮN BLOC
HN 41 LÒ XO GIỮA GẮN BLOC
HN 41 LÒ XO GIỮA GẮN BLOC
HN 42 LÒ XO GIỮA GẮN BLOC
HN 42 LÒ XO GIỮA GẮN BLOC